Donald Trump, kendi kurduğu Truth Social sitesinden kurtulmak istiyor