Çalışanların %43’ü istifa etmeyi düşünüyor!

  • Konbuyu başlatan NTV
  • Başlangıç tarihi
N

NTV

Guest
Çalışanların %43’ü istifa etmeyi düşünüyor!

Pandemi, politik gerginlikler, ekonomik dalgalanmalar ve doğal afetlerin iş dünyasındaki olumsuz etkileri sürerken, bu durumlardan psikolojik olarak zarar gören çalışanların iş motivasyonu düşüyor. Çalışanların iş süreçlerine katılımını artırmak, potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlamak ve sağlıklı iletişim ağı yaratmak isteyen şirketler ise çözümü kurumsal personel eğitimlerinde buluyor.

Pandemi, politik gerginlikler, ekonomik dalgalanmalar ve doğal afetlerin yarattığı olumsuz etkiler, başarı, amaç ve değer anlayışımızı dönüştürdü.

22 ülke ve 26 sektörde 17 binden fazla çalışan ve 1.575 işverenin katılımıyla gerçekleştirilen EY 2022 Work Reimagined Anketi, dünya genelinde yaşanan olumsuz gelişmelerin işgücüne ve çalışan motivasyonuna olan etkilerine ayna tuttu.

Ankete yanıt veren işverenlerin %68'i çalışan devir oranının son 12 ayda arttığını söylerken, çalışanların %43'ü bu durumun bir sonucu olarak mevcut işlerinden gelecek yıl ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Çalışanlarının iş süreçlerine katılımını artırmak, onlarla sadakat bağı oluşturmak ve motivasyonlarını yükseltmek isteyen şirketler ise çözümü kurumsal personel eğitimlerinde buldu. Kendini Parlat Kişisel Gelişim ve Sağlıklı Yaşam Merkezi çatısı altında kapsamlı bir eğitim programı sunan Yaşam Koçu Fatih Boyacı, kurumsal personel eğitimlerininin verimliliğe olan katkısını değerlendirdi.

PERSONEL EĞİTİMLERİ ÇALIŞAN MOTİVASYONUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM GETİRİYOR

Dünya genelinde yaşanan olumsuz gelişmeler, etkisini çalışanlarda iş motivasyonunun düşmesi ve verimliliğin kaybedilmesi şeklinde gösteriyor. Kurumsal personel eğitimleri kapsamında profesyonellerin çocukluk travmalarının ya da kaygı bozukluklarının başarılarının önünde bir engel olmaması için farkındalık, özgüven, stresle baş etme ve kendini tanıma odaklı gibi konulara odaklanılan kurumsal personel eğitimleri, profesyonel yaşamda ölçülebilir bir etki yaratıyor. Duygu durumlarının kontrol altına alınmasını sağlayarak, meslek hayatında ilerleme kaydedilmesinin önünü açıyor.

Peki kurumsal personel eğitimlerinin çalışanlar açısından başka hangi faydaları beraberinde getirir?

- Kendi mevcut potansiyellerini keşfetmelerini sağlar.

- Hedef ve hayallerine ulaşmaları için yeni stratejiler geliştirmelerinin önünü açar.

- Oluşturdukları stratejilere bağlı kalarak süreç boyunca istikrar yaratılmasını, böylece daha bilinçli adımlar atılmasını mümkün kılar.

- Çözüm odaklı analitik düşünce yapılarını geliştirmelerine olanak tanır, özel ve meslek yaşamına dair üstlendikleri rol ve sorumluluklara dair farkındalığı artırır.

Kurumsal personel eğitimine katılan çalışanlar, motivasyon, farkındalık, liderlik, kaygı ve zaman yönetimi, esneklik ve adaptasyon üzerine de eğitimler alır. İş, sosyal veya aile hayatının doğurabileceği zorluklarla başa çıkabilecekleri yolları öğrenen katılımcılar, bu eğitimler sayesinde sorunları daha soğukkanlı bir şekilde çözerek kararları üstünde bilinçli bir yetkinliğe sahip olabileceklerini anlar. Bu sayede özel ve iş hayatı arasında denge kurarlar.

Fatih Boyacı
Çalışanlar kurumsal personel eğitimleriyle birlikte psikolojik olarak da iyileşme kaydediyor. Peki şirketlerlerin bu süreçteki kazanımları neler? Verimlilik: Çalışanlar, aldıkları profesyonel destekle birlikte iş motivasyonunu artırırken, şirketler ise iş süreçlerindeki verimliliği yükseltir. Etkileşim: Kurumsal personel eğitimleri, çalışanların psikolojisindeki olumsuzlukların giderilmesini sağlarken ikili iletişimlerini geliştirmelerinin de önünü açar. Bu durum şirketteki ekipler arasında sağlıklı bir şekilde işbirliği yapılmasını sağlar. İşgücü: Kendi potansiyelinin farkına varan çalışanlar, özgüven kazanarak şirketlerinde halihazırda üstlendiklerini işlerin yanı sıra yeni projelere de hazır olur. Yöneticiler böylece mevcut işgücünü farklı kaynaklarda değerlendirebilir. İnovasyon: Kurumsal personel eğitimi alan kişiler, konsantrasyon ve odaklanma problemlerini ortadan kaldırarak yaratıcılıklarını geliştirir. Şirketler ise bu doğrultuda gerek iş modeli gerekse departmanlarına özgü operasyonel süreçlerine dair inovasyon çalışmalarını daha hızlı bir şekilde gerçekleştirir, yeniliklerin önünü açar.
 
Üst