Ticaret Bakanlığı Aralık 2022’de 731 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi